Φωτογραφίες

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από χώρους που έχουμε αναλάβει.

Αρχικός Καθαρισμός στο Ελληνικό

Αρχικός Καθαρισμός στο Ελληνικό 01
Αρχικός Καθαρισμός στο Ελληνικό 02
Αρχικός Καθαρισμός στο Ελληνικό 03
Αρχικός Καθαρισμός στο Ελληνικό 04

 

Αρχικός Καθαρισμός στον Μαραθώνα

Αρχικός Καθαρισμός στον Μαραθώνα 01
Αρχικός Καθαρισμός στον Μαραθώνα 02
Αρχικός Καθαρισμός στον Μαραθώνα 03
Αρχικός Καθαρισμός στον Μαραθώνα 04

 

Καθαρισμός Επαγγελματικής Κουζίνας στη Λίμνη Βουλιαγμένης

Καθαρισμός Επαγγελματικής Κουζίνας στη Λίμνη Βουλιαγμένης 01
Καθαρισμός Επαγγελματικής Κουζίνας στη Λίμνη Βουλιαγμένης 02
Καθαρισμός Επαγγελματικής Κουζίνας στη Λίμνη Βουλιαγμένης 03
Καθαρισμός Επαγγελματικής Κουζίνας στη Λίμνη Βουλιαγμένης 04
Καθαρισμός Επαγγελματικής Κουζίνας στη Λίμνη Βουλιαγμένης 05
Καθαρισμός Επαγγελματικής Κουζίνας στη Λίμνη Βουλιαγμένης 06
Καθαρισμός Επαγγελματικής Κουζίνας στη Λίμνη Βουλιαγμένης 07

 

Εξωτερικοί Καθαρισμοί σε Εμπορικούς Χώρους

Εξωτερικοί Καθαρισμοί σε Εμπορικούς Χώρους 01
Εξωτερικοί Καθαρισμοί σε Εμπορικούς Χώρους 02
Εξωτερικοί Καθαρισμοί σε Εμπορικούς Χώρους 03
Εξωτερικοί Καθαρισμοί σε Εμπορικούς Χώρους 04
Εξωτερικοί Καθαρισμοί σε Εμπορικούς Χώρους 05
Εξωτερικοί Καθαρισμοί σε Εμπορικούς Χώρους 06
Εξωτερικοί Καθαρισμοί σε Εμπορικούς Χώρους 07
Εξωτερικοί Καθαρισμοί σε Εμπορικούς Χώρους 08

 

Καθαρισμός στο Ψυχικό

Καθαρισμός στο Ψυχικό 01
Καθαρισμός στο Ψυχικό 02
Καθαρισμός στο Ψυχικό 03
Καθαρισμός στο Ψυχικό 04