Πλήρης ή Μερική Διαχείριση

Πλήρης ή Μερική Διαχείριση

Λόγω των εξαντλητικών ωραρίων που επιτάσσει ο σύγχρονος τρόπος ζωής, είναι πολλοί που δε διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο και ενέργεια που απαιτεί η διαχείριση ενός κτιρίου. Η εταιρεία διαχείρισης «NovaClean Building Solutions» με την πολυετή εμπειρία της στο χώρο εγγυάται την υπεύθυνη ανάληψη της διαχείρισης με απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια. Αναλαμβάνουμε την πλήρη ή μερική διαχείριση της πολυκατοικίας σας, απαλλάσσοντάς σας από κάθε ευθύνη και έννοια για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των χώρων σας.

Αναθέτοντας σε εμάς τη διαχείριση του κτιρίου σας εξασφαλίζετε:

  • Μόνιμη απαλλαγή από κάθε ευθύνη διευθέτησης προβλημάτων, συντονισμού εργασιών, φυσικής παρουσίας και επίβλεψης εργασιών καθώς και συγκέντρωσης εγγράφων, χρημάτων κ.λπ. από τους ενοίκους.
  • Αποφυγή διαπροσωπικών εντάσεων και αρμονική συγκατοίκηση όλων των ενοίκων λόγω των διαφανών και δίκαιων υπηρεσιών της «NovaClean Building Solutions» που προάγουν και διαφυλάσσουν τόσο συνολικά όσο και μεμονωμένα το συμφέρον κάθε ενοίκου.
  • Εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου, υπεύθυνος έλεγχος και τήρηση κάθε απαιτούμενης εργασίας που ορίζουν οι κανόνες ασφαλείας και οι τακτικές αναθεωρήσεις της κείμενης Νομοθεσίας.